برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
سوژه در پیچ و خم داستان پسامدرن ایران: نگاهی انتقادی به کتاب تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران، قدرت الله طاهری (81 مشاهده)
ترجمه انگلیسی چکیده مقالات (77 مشاهده)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ گنجینه‌ای از فرهنگ ایران‌زمین: نقد کتاب داستانهای عامیانۀ لرستان/ زهرا محمدحسنی صغیری (77 مشاهده)
فهرست فارسی (70 مشاهده)
نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب پژوهشی انتقادی کاربردی در مکتب های ادبی، مریم حسینی، ابوالفضل حری و عیسی امن خانی (70 مشاهده)
نقد تصحیح متن/ نباشد این نمط از عاقلان پسندیده: نقد و بررسی جدیدترین تصحیح دیوان منوچهری، یاسر دالوند (69 مشاهده)
سخن مدیر مسئول / سرسخن (65 مشاهده)
نقد رمان/ موراکامی در مترو: بررسی رمان مترو اثر هاروکی موراکامی، آزاده شریفی (65 مشاهده)
معرفی کتاب/ راهنمای نظریه‌ ادبی، نیلوفر آقاابراهیمی (64 مشاهده)
تصویر مردم: معرفی و بررسی کتاب گوستاو کوربه و انقلاب 1848، محمدرضا مریدی (63 مشاهده)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات) /به فرهنگ باشد روان تندرست: نقدی بر کتاب فرهنگ واره لغات و ترکیبات عربی شاهنامه، هوشنگ محمدی افشار (62 مشاهده)
سخن سردبیر / تولدی دیگر (61 مشاهده)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ این نقد بسخته‌ام به میزان: نقدی بر گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی/ مجید عزیزی و علی حیدری (61 مشاهده)
نقد رمان/ ملت عشق یا دولت هوس: بررسی و تحلیل رمان ملت عشق و کیمیا خاتون با رویکرد به زندگی مولوی/ مصطفی گرجی و آیدا چهرقانی (61 مشاهده)
معرفی کتاب/ آشنایی با کتاب فرهنگ و انفجار/ نیلوفر آقاابراهیمی (61 مشاهده)
مقاله آغازین/ چگونه مقاله ای در نقد و بررسی کتاب بنویسیم؟ سخنی در پاسخ به چراهایی که هنگام خواندن کتاب برایمان پیش می‌آید، ترجمه مهرناز شیرازی عدل (60 مشاهده)
شمایل شناسی: پرسش از متد یا ساختار؟ نقد کتاب معنا در هنرهای تجسمی، جمال عرب زاده (60 مشاهده)
نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب ادبیات ایران در دوره قاجار، مهوش واحددوست، نسرین فقیه ملک مررزبان، محمود بشیری و عیسی امن خانی (59 مشاهده)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/گاه سودای حقیقت گه مجاز: نقدی بر کتاب کیمیا پروردۀ حرم مولانا/صدف گلمرادی (58 مشاهده)
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ ساختار یا متن؟: نگاهی به کتاب هنر پی رنگ سازی/ شاهپور عظیمی (58 مشاهده)
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ امر واقعی در بوته بازخوانی، آزمایش و ستایش: نقد کتاب در ستایش امر واقعی، محمد خدادادی مترجم‌زاده (57 مشاهده)
معرفی کتاب/ متن و تصویر در هنر سده های میانه ایران، محمدجواد احمدی نیا (57 مشاهده)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ دو خواجه و منازل السائرین: بررسی کتاب الکشف عن منازل السائرینِ خواجه یوسف همدانی/الهه رجبی فر (57 مشاهده)
نقدکتاب پژوهشی (هنـــر)/ طرح پنهان: نقدکتاب گوشه؛ فرهنگ نواهای ایران/ آروین صداقت کیش (56 مشاهده)
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ شرق‎گرایی عکاسانه: معرفی و ارزیابی کتاب دوربین شرقی/ معصومه باباجانی سنگتابی و محمدرضا مریدی (56 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ گنجینه‌ای از فرهنگ ایران‌زمین: نقد کتاب داستانهای عامیانۀ لرستان/ زهرا محمدحسنی صغیری (19 دریافت)
نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب ادبیات ایران در دوره قاجار، مهوش واحددوست، نسرین فقیه ملک مررزبان، محمود بشیری و عیسی امن خانی (12 دریافت)
سخن سردبیر/ هنر زیبایی و زندگی (11 دریافت)
صفحه شناسنامه (10 دریافت)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ این نقد بسخته‌ام به میزان: نقدی بر گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی/ مجید عزیزی و علی حیدری (10 دریافت)
معرفی کتاب/ آشنایی با کتاب فرهنگ و انفجار/ نیلوفر آقاابراهیمی (8 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ به هر کار این سخن را دار مقیاس: نقد و بررسی کتاب تصوف عصر صفوی و ادبیات آن دوره، سعید مهری (8 دریافت)
نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب هنر پیرااسلامی: تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات هنر اسلامی/ صادق رشیدی، مهناز شایسته فر و محمد خزایی. (8 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ آثار عرفانی در آینه فرهنگ آثار: نقد و بررسی کتاب فرهنگ آثار عرفان اسلامی/ سمیه جبارپور (8 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ تحلیل ادبی در سایه روشن نقد تاریخ گرایی نوین: مروری انتقادی بر اصول و مبانی تحلیل متون ادبی/ صدف گلمرادی (8 دریافت)
نقد رمان/ ملت عشق یا دولت هوس: بررسی و تحلیل رمان ملت عشق و کیمیا خاتون با رویکرد به زندگی مولوی/ مصطفی گرجی و آیدا چهرقانی (7 دریافت)
نقد تصحیح متن/ در میان آتش و آب: نقدی بر آخرین تصحیح مثنوی سیرالعباد/ مریم مشرّف (7 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ تفاوت ره از کجاست تا به کجا: از تذکره‌نویسی فارسی تا رئالیسم جادویی: گفتاری در نقد و بررسی کتاب رئالیسم عرفانی، مهرناز شیرازی عدل (7 دریافت)
سخن سردبیر (7 دریافت)
سخن مدیر مسئول / سرسخن (6 دریافت)
مقاله آغازین/ چگونه مقاله ای در نقد و بررسی کتاب بنویسیم؟ سخنی در پاسخ به چراهایی که هنگام خواندن کتاب برایمان پیش می‌آید، ترجمه مهرناز شیرازی عدل (6 دریافت)
سخن سردبیر/ از خود و از دیگری نگاشتن (6 دریافت)
ترجمه نقد/ نقدی بر تصحیح و چاپ تذکره آفتاب عالمتاب/ تألیف عارف نوشاهی و ترجمه شیوا امیرهدایی (6 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ ساختار یا متن؟: نگاهی به کتاب هنر پی رنگ سازی/ شاهپور عظیمی (6 دریافت)
نقدکتاب پژوهشی (هنـــر)/ کتابی برای تمام فصول؟!: تحلیل کتاب درباره عکاسی/ محمد خدادادی مترجم زاده (6 دریافت)
فهرست فارسی (5 دریافت)
نقد رمان/ موراکامی در مترو: بررسی رمان مترو اثر هاروکی موراکامی، آزاده شریفی (5 دریافت)
فهرست فارسی (5 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ نقدی و نظری: نقدی بر کتاب درّ لفظ دری، آرش امرایی (5 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ جادوهای بومی‌شده: نقد کتاب بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران/ حمید عبداللهیان (5 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
معرفی فصلنامه ( 2522 بازدید)
هیئت تحریریه فصلنامه نقد کتاب ایران واسلام ( 1774 بازدید)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام ( 1622 بازدید)
شیوه‌نامه ( 1457 بازدید)
آغازینه ( 421 بازدید)
شماره ششم «فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد. ( 141 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
آغازینه ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی فصلنامه ( 359 چاپ)
هیئت تحریریه فصلنامه نقد کتاب ایران واسلام ( 298 چاپ)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام ( 269 چاپ)
شیوه‌نامه ( 242 چاپ)
آغازینه ( 217 چاپ)
شماره ششم «فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد. ( 17 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد ادبیات و هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb