برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ گنجینه‌ای از فرهنگ ایران‌زمین: نقد کتاب داستانهای عامیانۀ لرستان/ زهرا محمدحسنی صغیری (340 مشاهده)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ نگاهی به کتاب روان-اسطوره شناسی: فرهنگ روان رنجوری های اسطوره ای/ نسرین شکیبی ممتاز (336 مشاهده)
نقدشفاهی/نقد و بررسی کتاب از نجوای سنت تا غوغای پاپ:کندوکاوی در موسیقی معاصر ایران/ علیرضا میرعلی‌نقی و آروین صداقت کیش (335 مشاهده)
نقد داستان/ صنعتی‎زادۀ کرمانی در قرن بیست و یکم: نقد و بررسی رمان رستم در قرن 22/ محمدمهدی مقیمی‌زاده (327 مشاهده)
سوژه در پیچ و خم داستان پسامدرن ایران: نگاهی انتقادی به کتاب تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران، قدرت الله طاهری (320 مشاهده)
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ موزه به مثابه متن: مقدمه ای در نسبت میان دانش نشانه شناسی و نهاد موزه/ سجاد باغبان ماهر (319 مشاهده)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ تفاوت ره از کجاست تا به کجا: از تذکره‌نویسی فارسی تا رئالیسم جادویی: گفتاری در نقد و بررسی کتاب رئالیسم عرفانی، مهرناز شیرازی عدل (313 مشاهده)
نقد رمان/ ملت عشق یا دولت هوس: بررسی و تحلیل رمان ملت عشق و کیمیا خاتون با رویکرد به زندگی مولوی/ مصطفی گرجی و آیدا چهرقانی (310 مشاهده)
سخن مدیر مسئول / سرسخن (308 مشاهده)
نقدکتاب پژوهشی (هنـــر)/ طرح پنهان: نقدکتاب گوشه؛ فرهنگ نواهای ایران/ آروین صداقت کیش (304 مشاهده)
مقاله آغازین/ چگونه مقاله ای در نقد و بررسی کتاب بنویسیم؟ سخنی در پاسخ به چراهایی که هنگام خواندن کتاب برایمان پیش می‌آید، ترجمه مهرناز شیرازی عدل (297 مشاهده)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ الگوهای خوانش در کتاب اندک گستاخ و بیش مؤدب در حضرت مثنوی/ پارسا یعقوبی جنبه سرایی (296 مشاهده)
سخن سردبیر/ هنر زیبایی و زندگی (292 مشاهده)
نقد متون عربی/ بررسی انتقادی کتاب الأدب العربی من العصر الجاهلی حتی سقوط الدوله الأمویه/ علی قهرمانی و مسعود باوان‌پوری (287 مشاهده)
نقد ترجمه/ رؤیای آرامش در کابوس های جنگ: بررسی و نقد ترجمه رمان کابوس های بیروت/ فاطمه موحدی محصل طوسی (287 مشاهده)
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ ساختار یا متن؟: نگاهی به کتاب هنر پی رنگ سازی/ شاهپور عظیمی (285 مشاهده)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ دو خواجه و منازل السائرین: بررسی کتاب الکشف عن منازل السائرینِ خواجه یوسف همدانی/الهه رجبی فر (284 مشاهده)
فهرست مطالب انگلیسی (283 مشاهده)
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ شرق‎گرایی عکاسانه: معرفی و ارزیابی کتاب دوربین شرقی/ معصومه باباجانی سنگتابی و محمدرضا مریدی (283 مشاهده)
نقد تصحیح متن/ نباشد این نمط از عاقلان پسندیده: نقد و بررسی جدیدترین تصحیح دیوان منوچهری، یاسر دالوند (279 مشاهده)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/گاه سودای حقیقت گه مجاز: نقدی بر کتاب کیمیا پروردۀ حرم مولانا/صدف گلمرادی (274 مشاهده)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ کدام حافظ؟: نگرشی بر کتاب حافظ و شاعران روس/ علی‌رضا انوشیروانی (271 مشاهده)
نقد رمان و مجموعه داستان/ عشق، خشونت، تعصب و زوال؛ نمایش جنبه‌های گوناگون و متناقض انسانِ امروزی: نقد و بررسی کتاب یک انسان، یک حیوان/ مهدی ابراهیمی لامع (267 مشاهده)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ جادوهای بومی‌شده: نقد کتاب بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران/ حمید عبداللهیان (266 مشاهده)
نقد تصحیح متن/ در میان آتش و آب: نقدی بر آخرین تصحیح مثنوی سیرالعباد/ مریم مشرّف (263 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
سخن سردبیر/ هنر زیبایی و زندگی (68 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ نگاهی به کتاب روان-اسطوره شناسی: فرهنگ روان رنجوری های اسطوره ای/ نسرین شکیبی ممتاز (58 دریافت)
نقد داستان/ صنعتی‎زادۀ کرمانی در قرن بیست و یکم: نقد و بررسی رمان رستم در قرن 22/ محمدمهدی مقیمی‌زاده (56 دریافت)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ گنجینه‌ای از فرهنگ ایران‌زمین: نقد کتاب داستانهای عامیانۀ لرستان/ زهرا محمدحسنی صغیری (44 دریافت)
فهرست مطالب انگلیسی (43 دریافت)
نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب ادبیات ایران در دوره قاجار، مهوش واحددوست، نسرین فقیه ملک مررزبان، محمود بشیری و عیسی امن خانی (42 دریافت)
مقاله آغازین/ چگونه مقاله ای در نقد و بررسی کتاب بنویسیم؟ سخنی در پاسخ به چراهایی که هنگام خواندن کتاب برایمان پیش می‌آید، ترجمه مهرناز شیرازی عدل (41 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ به هر کار این سخن را دار مقیاس: نقد و بررسی کتاب تصوف عصر صفوی و ادبیات آن دوره، سعید مهری (39 دریافت)
کتاب شناسی/کتاب شناسی نقوش هندسی در هنر اسلامی: نقوش هندسی در آینه منابع مکتوب از گذشته تا امروز/ پروین بابایی و سمیه زادامیری (39 دریافت)
ترجمه انگلیسی چکیده مقالات (37 دریافت)
نقد رمان/ ملت عشق یا دولت هوس: بررسی و تحلیل رمان ملت عشق و کیمیا خاتون با رویکرد به زندگی مولوی/ مصطفی گرجی و آیدا چهرقانی (37 دریافت)
معرفی کتاب/ آشنایی با کتاب فرهنگ و انفجار/ نیلوفر آقاابراهیمی (37 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ جادوهای بومی‌شده: نقد کتاب بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران/ حمید عبداللهیان (37 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ آثار عرفانی در آینه فرهنگ آثار: نقد و بررسی کتاب فرهنگ آثار عرفان اسلامی/ سمیه جبارپور (36 دریافت)
نقد نقد / شرحی بر نقد: پاسخی به «مروری بر کتاب نگرشی بر گلیم باف ها در استان چهارمحال و بختیاری»/ فرانک کبیری (36 دریافت)
سخن مدیر مسئول / سرسخن (35 دریافت)
نقدشفاهی/نقد و بررسی کتاب از نجوای سنت تا غوغای پاپ:کندوکاوی در موسیقی معاصر ایران/ علیرضا میرعلی‌نقی و آروین صداقت کیش (35 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ تفاوت ره از کجاست تا به کجا: از تذکره‌نویسی فارسی تا رئالیسم جادویی: گفتاری در نقد و بررسی کتاب رئالیسم عرفانی، مهرناز شیرازی عدل (35 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ تحلیل ادبی در سایه روشن نقد تاریخ گرایی نوین: مروری انتقادی بر اصول و مبانی تحلیل متون ادبی/ صدف گلمرادی (35 دریافت)
سوژه در پیچ و خم داستان پسامدرن ایران: نگاهی انتقادی به کتاب تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران، قدرت الله طاهری (33 دریافت)
تصویر مردم: معرفی و بررسی کتاب گوستاو کوربه و انقلاب 1848، محمدرضا مریدی (33 دریافت)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ دو خواجه و منازل السائرین: بررسی کتاب الکشف عن منازل السائرینِ خواجه یوسف همدانی/الهه رجبی فر (33 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ نقدی و نظری: نقدی بر کتاب درّ لفظ دری، آرش امرایی (33 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ نوگرایی در هنر ایران : بررسی کتاب کنکاشی در هنر معاصر ایران، معصومه باباجانی و سید سعید احمدی زاویه (33 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ موزه به مثابه متن: مقدمه ای در نسبت میان دانش نشانه شناسی و نهاد موزه/ سجاد باغبان ماهر (33 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
معرفی فصلنامه ( 2866 بازدید)
هیئت تحریریه فصلنامه نقد کتاب ایران واسلام ( 2082 بازدید)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام ( 1910 بازدید)
شیوه‌نامه ( 1726 بازدید)
شماره ششم «فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد. ( 487 بازدید)
آغازینه ( 425 بازدید)
شماره هفت و هشت «فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد. ( 259 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
آغازینه ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی فصلنامه ( 388 چاپ)
هیئت تحریریه فصلنامه نقد کتاب ایران واسلام ( 337 چاپ)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام ( 292 چاپ)
شیوه‌نامه ( 273 چاپ)
آغازینه ( 219 چاپ)
شماره ششم «فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد. ( 56 چاپ)
شماره هفت و هشت «فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد. ( 23 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد ادبیات و هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb