برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ گنجینه‌ای از فرهنگ ایران‌زمین: نقد کتاب داستانهای عامیانۀ لرستان/ زهرا محمدحسنی صغیری (192 مشاهده)
نقد رمان/ ملت عشق یا دولت هوس: بررسی و تحلیل رمان ملت عشق و کیمیا خاتون با رویکرد به زندگی مولوی/ مصطفی گرجی و آیدا چهرقانی (146 مشاهده)
سخن مدیر مسئول / سرسخن (144 مشاهده)
سوژه در پیچ و خم داستان پسامدرن ایران: نگاهی انتقادی به کتاب تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران، قدرت الله طاهری (144 مشاهده)
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ ساختار یا متن؟: نگاهی به کتاب هنر پی رنگ سازی/ شاهپور عظیمی (144 مشاهده)
نقدکتاب پژوهشی (هنـــر)/ طرح پنهان: نقدکتاب گوشه؛ فرهنگ نواهای ایران/ آروین صداقت کیش (144 مشاهده)
سخن سردبیر/ هنر زیبایی و زندگی (140 مشاهده)
ترجمه انگلیسی چکیده مقالات (137 مشاهده)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/گاه سودای حقیقت گه مجاز: نقدی بر کتاب کیمیا پروردۀ حرم مولانا/صدف گلمرادی (134 مشاهده)
معرفی کتاب/ آشنایی با کتاب فرهنگ و انفجار/ نیلوفر آقاابراهیمی (134 مشاهده)
فهرست فارسی (133 مشاهده)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ این نقد بسخته‌ام به میزان: نقدی بر گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی/ مجید عزیزی و علی حیدری (132 مشاهده)
مقاله آغازین/ چگونه مقاله ای در نقد و بررسی کتاب بنویسیم؟ سخنی در پاسخ به چراهایی که هنگام خواندن کتاب برایمان پیش می‌آید، ترجمه مهرناز شیرازی عدل (130 مشاهده)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ دو خواجه و منازل السائرین: بررسی کتاب الکشف عن منازل السائرینِ خواجه یوسف همدانی/الهه رجبی فر (130 مشاهده)
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ شرق‎گرایی عکاسانه: معرفی و ارزیابی کتاب دوربین شرقی/ معصومه باباجانی سنگتابی و محمدرضا مریدی (130 مشاهده)
نقد تصحیح متن/ در میان آتش و آب: نقدی بر آخرین تصحیح مثنوی سیرالعباد/ مریم مشرّف (128 مشاهده)
نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب ادبیات ایران در دوره قاجار، مهوش واحددوست، نسرین فقیه ملک مررزبان، محمود بشیری و عیسی امن خانی (127 مشاهده)
ترجمه نقد/ نقدی بر تصحیح و چاپ تذکره آفتاب عالمتاب/ تألیف عارف نوشاهی و ترجمه شیوا امیرهدایی (126 مشاهده)
نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب هنر پیرااسلامی: تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات هنر اسلامی/ صادق رشیدی، مهناز شایسته فر و محمد خزایی. (126 مشاهده)
معرفی کتاب/ راهنمای نظریه‌ ادبی، نیلوفر آقاابراهیمی (123 مشاهده)
نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب پژوهشی انتقادی کاربردی در مکتب های ادبی، مریم حسینی، ابوالفضل حری و عیسی امن خانی (122 مشاهده)
کتاب شناسی / اسطوره شناختی (1) (122 مشاهده)
صفحه شناسنامه (119 مشاهده)
نقدشفاهی/نقد و بررسی کتاب از نجوای سنت تا غوغای پاپ:کندوکاوی در موسیقی معاصر ایران/ علیرضا میرعلی‌نقی و آروین صداقت کیش (119 مشاهده)
نقد تصحیح متن/ نباشد این نمط از عاقلان پسندیده: نقد و بررسی جدیدترین تصحیح دیوان منوچهری، یاسر دالوند (118 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
سخن سردبیر/ هنر زیبایی و زندگی (40 دریافت)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ گنجینه‌ای از فرهنگ ایران‌زمین: نقد کتاب داستانهای عامیانۀ لرستان/ زهرا محمدحسنی صغیری (33 دریافت)
نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب ادبیات ایران در دوره قاجار، مهوش واحددوست، نسرین فقیه ملک مررزبان، محمود بشیری و عیسی امن خانی (27 دریافت)
صفحه شناسنامه (24 دریافت)
نقد رمان/ ملت عشق یا دولت هوس: بررسی و تحلیل رمان ملت عشق و کیمیا خاتون با رویکرد به زندگی مولوی/ مصطفی گرجی و آیدا چهرقانی (22 دریافت)
معرفی کتاب/ آشنایی با کتاب فرهنگ و انفجار/ نیلوفر آقاابراهیمی (22 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ به هر کار این سخن را دار مقیاس: نقد و بررسی کتاب تصوف عصر صفوی و ادبیات آن دوره، سعید مهری (22 دریافت)
سخن مدیر مسئول / سرسخن (21 دریافت)
ترجمه انگلیسی چکیده مقالات (21 دریافت)
نقد تصحیح متن/ در میان آتش و آب: نقدی بر آخرین تصحیح مثنوی سیرالعباد/ مریم مشرّف (21 دریافت)
ترجمه نقد/ نقدی بر تصحیح و چاپ تذکره آفتاب عالمتاب/ تألیف عارف نوشاهی و ترجمه شیوا امیرهدایی (21 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ تفاوت ره از کجاست تا به کجا: از تذکره‌نویسی فارسی تا رئالیسم جادویی: گفتاری در نقد و بررسی کتاب رئالیسم عرفانی، مهرناز شیرازی عدل (21 دریافت)
نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب هنر پیرااسلامی: تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات هنر اسلامی/ صادق رشیدی، مهناز شایسته فر و محمد خزایی. (21 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ تحلیل ادبی در سایه روشن نقد تاریخ گرایی نوین: مروری انتقادی بر اصول و مبانی تحلیل متون ادبی/ صدف گلمرادی (21 دریافت)
مقاله آغازین/ چگونه مقاله ای در نقد و بررسی کتاب بنویسیم؟ سخنی در پاسخ به چراهایی که هنگام خواندن کتاب برایمان پیش می‌آید، ترجمه مهرناز شیرازی عدل (20 دریافت)
نقدشفاهی/نقد و بررسی کتاب از نجوای سنت تا غوغای پاپ:کندوکاوی در موسیقی معاصر ایران/ علیرضا میرعلی‌نقی و آروین صداقت کیش (20 دریافت)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ این نقد بسخته‌ام به میزان: نقدی بر گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی/ مجید عزیزی و علی حیدری (20 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ نقدی و نظری: نقدی بر کتاب درّ لفظ دری، آرش امرایی (20 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ نوگرایی در هنر ایران : بررسی کتاب کنکاشی در هنر معاصر ایران، معصومه باباجانی و سید سعید احمدی زاویه (20 دریافت)
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ آثار عرفانی در آینه فرهنگ آثار: نقد و بررسی کتاب فرهنگ آثار عرفان اسلامی/ سمیه جبارپور (19 دریافت)
سخن سردبیر/ از خود و از دیگری نگاشتن (18 دریافت)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/گاه سودای حقیقت گه مجاز: نقدی بر کتاب کیمیا پروردۀ حرم مولانا/صدف گلمرادی (18 دریافت)
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ دو خواجه و منازل السائرین: بررسی کتاب الکشف عن منازل السائرینِ خواجه یوسف همدانی/الهه رجبی فر (18 دریافت)
نقدکتاب پژوهشی (هنـــر)/ کتابی برای تمام فصول؟!: تحلیل کتاب درباره عکاسی/ محمد خدادادی مترجم زاده (18 دریافت)
سخن سردبیر (18 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
معرفی فصلنامه ( 2660 بازدید)
هیئت تحریریه فصلنامه نقد کتاب ایران واسلام ( 1902 بازدید)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام ( 1758 بازدید)
شیوه‌نامه ( 1559 بازدید)
آغازینه ( 424 بازدید)
شماره ششم «فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد. ( 281 بازدید)
شماره هفت و هشت «فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد. ( 54 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
آغازینه ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی فصلنامه ( 369 چاپ)
هیئت تحریریه فصلنامه نقد کتاب ایران واسلام ( 311 چاپ)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام ( 279 چاپ)
شیوه‌نامه ( 251 چاپ)
آغازینه ( 219 چاپ)
شماره ششم «فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد. ( 31 چاپ)
شماره هفت و هشت «فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد. ( 2 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد ادبیات و هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb