فصلنامه نقد ادبیات و هنر- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین صبا و فلسطین، شماره1080، موسسه خانه کتاب
صندوق پستی:313-13145
تلفن:66966205
درونگار: 66415360
پست الکترونیکی: Iran@faslnameh.org  /  Irisb@faslnameh.org


نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد ادبیات و هنر:
http://labr.faslnameh.org/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب